Agence national de la sécurité sanitaire de l’alimentation, l’environnement et du travail (ANSES), France www.anses.fr
Aviforum, Switzerland www.aviforum.ch
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA), Belgium www.coda-cerva.be
Dipartimento Scienze Animali Università di Padova, Italy www.unipd.it
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Universiteit Gent, Belgium www.fbw.ugent.be
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven, Belgium www.biw.kuleuven.be
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent, Belgium www.ugent.be/di
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, The Netherlands www.uu.nl/faculty/veterinarymedicine
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Belgium www.ilvo.vlaanderen.be
Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña (IRTA), Spain www.irta.cat
Katholieke Hogeschool Kempen (KHK), Belgium www.diereninformatie.be
Laboratory for Animal Nutrition and Animal Product Quality (LANUPRO), Universiteit Gent, Belgium www.lanupro.ugent.be
Proef en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) Bocholt, Belgium www.biotechnicum.be
Schothorst Instituut, Nederland www.schothorst.nl
Universiteit Poznan, Polen www.jay.up.poznan.pl/zywienie
Universiteit Wageningen, The Netherlands www.wageningenuniversity.nl
Universiteit Zagreb, Croatia www.unizg.hr
Zoötechnisch Centrum, Belgium www.biw.kuleuven.be/ztc

У нас есть технические отчеты на все исследования и опыты.

Запрос (технической) информации

Sanluc International nv - Schoolstraat 49 - 9860 Gijzenzele - Бельгия - тел: +32 9 252 69 21 - факс: +32 9 362 96 81 - контакты
IBAN BE24 2900 1607 4638 - BTW/TVA BE 0462.554.101 RPR Gent

Login Form